Osteopati

Osteopati
 • Hvad er osteopati?

Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi.

Osteopater benytter sig af manuelle teknikker til at stille diagnose og give behandling, med det mål for øje, at hjælpe til optimal funktion og sundhedstilstand. Der tages afsæt i dybdegående teoretisk viden om kroppen, samt i en forståelse af, at mennesket er en helhed, og at struktur og funktion påvirker hinanden.

Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne. Derfor vil din osteopat sætte sig grundigt ind i din sygdoms- eller skadehistorie. Osteopaten vil udføre relevante undersøgelser til at diagnosticere eventuelle spændinger i led, muskler, bindevæv, nervesystemet og kredsløbet. Det er ikke ualmindeligt at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen, der er individualiseret og blid, egner sig til mennesker i alle aldre.

 

Hvordan virker det?

Osteopati er en manuel sundhedsprofession. Det betyder, at osteopater anvender alene sine hænder til både undersøgelse og behandling. Osteopater undersøger og forebygger dysfunktioner i hele kroppen, og behandler led, muskler, bindevæv, kar og nerver med såkaldte osteopatiske manipulative teknikker (OMT) for, at normalisere kroppens funktioner. OMT omfatter blandt andet manipulationer og mobilisering af kroppens led, muskler og fascier (det tynde bindevæv) strækteknikker samt muskelenergi teknikker (MET).

Den filosofiske baggrund bag osteopatien er, at hvis kroppen bliver korrigeret mekanisk, vil kroppens egne selvhelingsmekanismer træde i kraft.

Følgende principper udgør rammerne for en osteopatisk behandling:

 • Kroppen er en enhed
 • Struktur og funktion er indbyrdes forbundne
 • Kroppen har selvregulerende mekanismer
 • Kroppen har den iboende evne til at forsvare og reparere sig selv

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.

Hvad behandler en osteopat?

Din osteopat er blandt andet trænet til
at behandle patienter med:

 • Nakke- og rygsmerter
 • Torticollis
 • Piskesmæld
 • Diskusprolaps
 • Sportsskader
 • Overbelastningsskader
 • Migræne
 • Hovedpine
 • Slidgigt
 • Iskias
 • Halebenssmerter
 • Skulder-, albue- og håndledsproblemer
 • Musearm
 • Tennisalbue
 • Golfalbue
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Frossen skulder
 • Senebetændelse
 • Hofte-, knæ og ankelproblemer
 • Bækkenløsning
 • Hælspore
 • Akillessenebetændelse
 • Løberknæ
 • Andre strukturelle problemer
 • Symptomer relateret til graviditet og efter fødsel.

Din osteopat kan fortælle dig om din tilstand vil reagere på osteopatisk behandling, og vil afholde sig fra at behandle, hvis der er nogle symptomer, som taler imod dette.

 

Hvad indebærer en osteopatisk behandling?

 • En osteopat diagnosticerer, behandler samt forebygger muskel- og led problemer i hele bevægeapparatet.
 • Din osteopat indvier dig i deres undersøgelses fund samt en behandlingsplan, der er tilpasset din tilstand.
 • Din osteopat forklarer hvad de laver og vil bede om et samtykke til behandlingsplanen, herunder hvis der f.eks., indgår manipulationer af kroppens led i din behandling.
 • Behandlingen er manuel, hvilket indebærer, at osteopaten alene anvender sine hænder som redskab til både undersøgelse og behandling.
 • De anvendte behandlingsteknikker kan bestå af: manipulationer af kroppens led, ledmobilisering, strækteknikker samt massage af muskler og bindevæv, muskel-energi teknikker, fascielle teknikker og kranieteknikker.
 • Du kan til enhver tid stille spørgsmål til din osteopat, også hvis du er usikker på behandlingens formål, eller hvis du har bekymringer relateret til behandlingen eller dine symptomer.
 • Din osteopat kan desuden anbefale simple råd relateret til livsstilsændringer (kostanbefalinger, træning m.m.), bestemte øvelser der laves derhjemme, brug af varme/kuldebehandling, eller henvise dig til udredning hos egen læge, hvis dette skønnes relevant.
 • Det er ofte nødvendigt med 2-4 behandlinger, før der opleves en mærkbar forbedring af din tilstand.

Hvad er IKKE en del af en osteopatisk behandling?

 • Alle former for apparaturbehandling. Herunder eksempelvis behandling med laser, ultralyd, kortbølge, strøm og lignende.
 • Alle former for behandling med skarpe genstande. Herunder eksempelvis akupunktur og lignende.
 • Varme-og kuldebehandling.