Nie nummer & recidente

[one-third-first]

[/one-third-first]

TILMELDING TIL DET SPANSKE REGISTER FOR EU-BORGERE VED BOPÆL I SPANIEN UDOVER 3 MÅNEDER.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 240/2007 af 16.2.2007 vedr. indrejse, fri bevægelighed og ophold i Spanien for EU-borgere og lande med specielle særordninger inden for EU-område er det obligatorisk at lade sig registrere med et NIE nr. for ophold over 3 måneder. Som dansker skal man legitimere sig med sit pas.

Ved ophold under 3 måneder:
Du skal intet foretage dig, såfremt opholdet ikke rækker over 90 dage i træk.

Ved ophold over 3 måneder:
Det er obligatorisk at anmode om et registreringsbevis, såfremt du skal opholde dig i Spanien i mere end 3 sammenhængende måneder, hvor man bliver betragtet som fastboende, som på spansk hedder ”Residente Comunitario”. 
Ved udløb af nuværende opholdsbevis, vil man få et registreringsbevis. Har man tidligere været i besiddelse af et NIE nr. som ikke-bosiddende (No-residente) og nu ønsker at blive fastboende, skal man ligeledes have et nyt registreringsbevis.

Dette sker ved personligt fremmøde efter forudgående tidsbestilling til det spanske politis udlændingeafdeling i dit lokalområde.

Registrering i det lokale bopælsregister
Som fastboende skal du tilmeldes det spanske bopælsregister (Empadronamiento), hvilket gøres på det lokale kommunekontor. Valglister udskrives fra dette register. Man får da et Certificado de Empadronamiento.

Ved fraflytning
Flytter du fra Spanien skal du anmode om at blive afmeldt på det udlændingekontor, hvor du blev registreret ved ankomsten. Der skal også ske afmelding på kommunekontoret. 

NIF: (Numero de Identificación Fiscal):
Dette er det skatte ID-nummer, som alle individuelle skal have. For alle spaniere er det DNI plus et bogstav, for udlændinge er det, det samme nummer som dit NIE. Så snart du har dit NIE, behøver du ikke søge om et NIF nummer, hvis og når du skal betale skatter, så brug dit NIE nummer. Hvis du er en ikke-fastboende, der skal betale skat i Spanien, kan du få tildelt et NIF nummer uden, at du har et NIE nummer. Dette betyder naturligvis ikke, at du automatisk opnår Residencia i Spanien, og det vil heller ikke gøre det lettere at få Residencia.

CIF: (Certificado de Identificación Fiscal):
Dette nummer er det samme som et NIF nummer, men for selskaber.
Ikke-spanske med Residencia har et skatte-reference nummer, som kaldes et “NIE”, eller Número de Identificación.

NIE: (Número Identificación Extranjeros):
Immigrationsmyndighederne tildeler dig dette nummer, når du har opnået Residencia (du vil kunne finde dette nummer på dit Recidencia). Det er dit identifikationsnummer i Spanien, og det findes kun i det ene eksemplar, der er dit. Du skal tage fotokopier af de vigtigste sider af dit pas og medbringe dem, indtil du får dit Residencia. NIE nummeret skal bruges, når du skal betale skat, åbne en bankkonto (det er ikkenødvendigt, hvis du har en udenlandsk konto) starte en forretning, og for næsten alle andre formularer, der skal udfyldes. Såvel EU indbyggere som ikke EU indbyggere får tildelt et NIE nummer.

Et NIE nummer er i realiteten et skatte-nummer for udlændinge i Spanien. Du får brug for det, hvis du ønsker at købe et hus eller en bil, hvis du vil søge om Residencia, eller hvis du skal arbejde i et spansk firma. For at få et NIE nummer, skal du gå til udlændinge afdelingen på den nærmeste hoved politistation (det er politistationen for Policia Nacional – ikke Policia Local). Du kan få en Gestor til at søge for dig, men det vil koste dig omkring €100. Hvis du vil søge selv, så klik her for at downloade formular.

Hjælp til udfyldes af NIE ansøgningsformular:

1 Datos Personales: Betyder Personlige oplysning
1er Apellido: Efternavn
2o  Apellido: Nummer 2 Efternavn
Nombre: Fornavn (Husk at skrive samme navn som i passet)
Fecha de Nacimiento: Fødselsdato
Lugar de Nacimiento: Fødested
Sexo: Køn “H” for mand (hombre) – “M” for kvinde (mujer)
Estado civil: Status “S” for ugift – “C” for gift – “V” for enke og “D” for fraskilt
País de Nacimiento: Fødeland
País de Nacionalidad: Nationalitet
Nombre del padre: Ansøgerens faders navn
Nombre de la madre: Ansøgerens moders navn
Domicilio en España: Adresse i Spanien (hvis du har en ellers bare blank)
Localidad: By
CP: Postnummer
Provincia: Provins
2) Grunde til ansøgning: Økonomisk, Professionel eller Social(Afkryds professional af arbejdsmæssige grunde eller social, hvis det drejer sig om et huskøb)
3) Domicilio a efectos de Notificaciones Udfyldes ikke

Underskriv formularen nederst under “Firma de Solícitante”.
Færdiggør formularen og tag den med til den Nationale Politi Station, sammen med en fotokopi.
Du får også brug for dit originale pas og en fotokopi.

Hvis du flytter til Spanien bør du registrere dit ophold i Spanien Udlændingelisten ved Den  Danske ambassade

Comments