Grøn og grå stær – hvad er forskellen?

Grøn og grå stær – hvad er forskellen?
Alle kender navnene, men kun fåved, hvad de dækker over. Find ud af, hvad der er op og ned i de to udbredte øjensygdomme.

Grå stær

 

Hvor rammer sygdommen?
Øjets linse – forrest i øjet – bliver gradvist mere uklar og uigennemsigtig.

Hvad skyldes sygdommen?
Grå stær er aldersbetinget. Øjets linse vokser hele livet og fører til nogle celleforandringer, der påvirker linsens gennemsigtighed.

Hvad er symptomerne?
Synet bliver langsomt mere utydeligt og udvisket. Det hjælper ikke at pudse brillerne, som lader til konstant at være fedtede.
Der optræder dobbeltsyn på det ramte øje, og i mørke opleves kraftig blænding fra modkørende bilers lygter.

Kan sygdommen forebygges?
Nej

Kan sygdommen helbredes?
Ja

Hvad er behandlingen?
Operation

Hvordan foregår behandlingen?
Den uklare linse fjernes operativt og udskiftes med en kunstig. Det sker i lokalbedøvelse og er overstået på 15-20 minutter.

Hvad er fremtidsudsigterne?
De fleste patienter ser klart igen inden for dage til uger. Efter operationen vil man opleve behov for læsebriller.

Hvornår starter behandlingen?
Der opereres først, når man er stærkt generet.

Hvem rammer sygdommen?
Fortrinsvis personer på 60 år eller mere.

Grøn stær

 

Hvor rammer sygdommen?
Synsnerven – bagest i øjet – ødelægges langsomt af et forhøjet tryk i øjet.

Hvad skyldes sygdommen?
Grøn stær skyldes en ubalance i forholdet mellem den øjenvæske, der dannes i øjet og den væske, som forlader øjet. Det skaber en trykforandring, som langsomt ødelægger synsnerven, der sender sanseindtrykkene videre til synscentret i hjernen.

Hvad er symptomerne?
I starten er der ingen symptomer på grøn stær! Først når sygdommen er meget fremskreden, bliver synsfeltet mærkbart indskrænket. Man udvikler kikkertsyn og vil opleve at falde over møbler og kantsten samt vælte glas eller flasker på bordet.

Kan sygdommen forebygges?
Nej

Kan sygdommen helbredes?
Nej – men sygdommen kan behandles, så synet på behandlings- tidspunktet kan bevares. Men tabt syn kan kan altså ikke generhverves.

Hvad er behandlingen?
Du drypper selv øjnene. Det er vigtigt at få en god rutine omkring det, så man husker det hver dag.

Hvad er fremtidsudsigterne?
Det er nødvendigt at dryppe øjnene hver dag resten af livet. Det kan være ubekvemt – men alternativet er blindhed.

Hvornår starter behandlingen?
Straks – så snart en øjenlæge har konstateret sygdommen.

Hvem rammer sygdommen?
Grøn stær er udtalt arvelig. Har man grøn stær i familien, bør man lade sig lade sig undersøge regelmæssigt fra 40-års alderen, så synet kan bevares hele livet.