Folketinget siger ja til kunstig ø i København

Folketinget siger ja til kunstig ø i København

 

Den største enkeltstående udvidelse af København i 400 år er kommet et skridt nærmere den virkelige verden.

 

Alle Folketingets partier, minus Alternativet og Enhedslisten, mener, det er en god idé, at København skal udvides med en to millioner kvadratmeter stor ø med plads til 35.000 borgere og ligeså mange arbejdspladser. Større udvidelse af byen er ikke set siden anlæggelsen af Christianshavn i 1618.

Det står nu klart, efter et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, S, DF, RV, SF) har tilsluttet sig principaftalen mellem regeringen og Københavns Kommune om Lynetteholmen.

Københavns Borgerrepræsentation og Frederiksberg Kommune, der begge er medejere af Metroselskabet, har endnu ikke godkendt principaftalen.

Opfyldningen til den nye ø og forlængelsen af Refshaleøen vil øge byens størrelse med 200 hektar ud i Øresund. Lynetteholmen skal, når projektet forventes færdigt om 52 år i 2070, have mellem 15.000 og 20.000 boliger, hvor 35.000 københavnere skal bo og et tilsvarende antal mennesker have deres arbejde.

Halvøen skal have ny metrostrækning, strand, klimasikring og kommer til at ligge mellem Refshaleøen og Nordhavn og vil indeslutte Trekroner Fort over for Langelinje.

»Det er et vigtigt skridt i retning mod, at det visionære projekt med anlæg af Lynetteholmen og etableringen af den nødvendige infrastruktur hertil bliver en realitet,« udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Lynetteholmen vil fremtidssikre København ved blandt andet at skabe nye boliger og derved sikre et attraktivt prisniveau for de mange mennesker, der ønsker at bo i de centrale dele af byen, hedder det i principaftalen. Behovet er der. Omkring 10.000 mennesker flytter til hvert år. Københavns Kommune forventer at udlægge 25 procent af boligerne som almene boliger.

Det er tanken, at Lynetteholmen skal have god vejfremkommelighed og infrastruktur i form af blandt andet en havnetunnel med brugerbetaling.

Ifølge principaftalen er det vigtigt, at etableringen af Lynetteholmen kommer i gang så hurtigt som muligt, fordi opfyldningen af området vil tage flere år. Som første skridt gennemfører By & Havn en miljøundersøgelse. Først derefter kan der fremsættes forslag til lov om etablering af Lynetteholmen og om oprettelse af Lynetteholmen I/S. Selskabet bliver ejet ligeligt af By og Havn og staten og skal forestå projektet.

Da regeringen og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) fremlagde visionen 5. oktober, vurderede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at prisen for anlæggelsen af den store udvidelse af København vil koste 20 mia. kr. Samtidig vurderede parterne, at projektet kan hvile i sig selv økonomisk.

Ifølge Ole Birk Olesen sikrer det brede folketingsflertals opbakning en forbedring af mobiliteten for hele Hovedstadsområdet, fordi ejendomsudviklingen kan være med til at betale til etableringen af en Østlig Ringvej og metrobetjening af området.

 

 

Kilde Berlingske Tidende