Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og -vilkår for annoncering

Generelt
Ved annoncering via costaposten.com accepterer du nedenstående betingelser og vilkår, medmindre andet er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning, samt Costa Postens gældende vilkår i det omfang, der henvises til disse i det følgende.
For at købe og indrykke annoncer via Costa Posten skal du være fyldt 18 år.
Ved bestillingen bekræfter du, at denne betingelse er opfyldt.

Bestilling af annonce – online
Først vælger du det hvilken type annonce, webbaseret eller avis, diverse kombinationer du ønsker at annoncere i.
Herefter vælger du hvilken kategori du ønsker at placere din annonce i.
Dernæst indtaster du din annoncetekst samt indsætter eventuelle billeder.
Sørg for at læse annoncen grundigt igennem, da fejl normalt ikke kan rettes efter annoncebestillingen.
Dernæst vælger du hvilken dato, du ønsker annoncen indrykket.
Slutteligt angiver du navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontooplysninger.
Du skal være oprettet som bruger for at annoncere i Costa Postens medier.

Billeder (upload)
Guide til upload af egne billeder findes her: Billeder

Priser
Annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Costa Posten.com
Priser fremgår på websiten under annoncering

Prisberegning af mm-betalte annoncer
Vi kører med faste annoncemål, så du bedes vælge den der passer dig bedst.

Betaling
Betaling via Costa Posten sker gennem en sikker krypteret forbindelse. Costa Posten har en indløsningsaftale med EPAY og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden.
I betalingsvinduet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.
Du kan afbryde bestillingen frem til det tidspunkt, hvor du har valgt ”Udfør betaling”. Til betaling kan du benytte Visa og mastercard.
Der tillægges gebyr ved kreditkortbetaling i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Ordrebekræftelse
Når du har gennemført bestillingen af annoncen og betalingen er gået igennem, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at oplyse den korrekte mailadresse i din bestilling.
Ordrebekræftelsen indeholder annoncespecifikation samt pris.

Indrykningsdatoer/Placeringer/Formater
Indrykningsdatoer og placeringsønsker efterkommes i videst muligt omfang. Costa Posten forbeholder sig dog ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer, såfremt det af tekniske, produktionsmæssige eller redaktionelle årsager findes nødvendigt.

Nægtelse af indrykning
Costa Posten forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider imod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Costa Postens generelle vilkår i øvrigt.
Skulle lovstridige annoncer alligevel blive indrykket, påtager Costa Posten sig intet ansvar herfor.
Nægtes optagelse af en annonce, tilbagebetales annonceprisen ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Costa posten”s rettigheder
Al udgivelse af redaktionel tekst, billeder og annoncer i Costa Postens publikationer sker i henhold til Costa Postens generelle vilkår og udgiverret. Dette indebærer blandt andet, at Costa Posten betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold, billeder samt annoncer i elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Costa Postens redaktionelle indhold, billeder eller annoncer for videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Costa Posten.

Fortrydelsesret
Som ikke-erhvervsdrivende privatperson har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret, når du handler på internettet.
Har du købt en annonce, som først skal publiceres efter 20 dage fra bestillingsdatoen, udnytter du din 14 dages fortrydelsesret ved at returnere ordrebekræftelsen til Costa Posten pr. mail (salg@costaposten.com )
Mailen skal være afsendt inden de 14 dage, og det er vigtigt at du gemmer den afsendte mail med angivelse af dato som bevis herfor. Annonceprisen tilbagebetales ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.
Almindelig annullering af en annonce skal ske senest 20 dage før annoncen ønskes indrykket.
I det tilfælde vil annonceprisen blive tilbagebetalt ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Behandling af personoplysninger
Costa Posten behandler personoplysninger i overensstemmelse med .

Reklamationer og ansvar
Costa Posten tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfrie. Costa Posten kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Costa Posten fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Costa Posten kan desuden ikke stilles til ansvar for forhold, der hidrører under betegnelsen force majure.
Eventuelle tab som følge af Force Majeure kan derfor ikke kræves erstattet Costa Posten.

Costa Posten forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid.
De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Costa Postens website.

Der henvises i øvrigt til Costa Postens Generelle handelsbetingelser:

Privat politik

Lovvalg og tvister
Køb via Costa Posten, der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår er underlagt spansk ret.
Ved din brug af Costaposten.com anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Costa Posten vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de spanske domstole efter spansk ret.

Virksomhedsinformation
Costa Posten
Flexinet Europe S.L. CIF: B93402881
Paseo Santa Jeus Rein Ofisol Nº  2,
Planta 3, Oficina A
C.P. 29.640 Fuengirola
Telefon DK +45 555 50 564
Phone    ES +34 951 250 564

Hvad synes du om denne information