DMI: Tørken fortsætter – og fortsætter

DMI: Tørken fortsætter – og fortsætter

 

Der er ingen ende at se på den tørre og varme sommer. Også de næste fire uger ser ud til at blive stort set knastørre.

 

Juli synes godt på vej til at skrive sig ind i dansk vejrhistorie som den tørreste af slagsen nogensinde. For der er stort set ikke en dråbe regn at se i prognosen for de kommende fire uger.

»Det ser tørt ud både i de næste ti dage i den detaljerede prognose, men også to-tre-fire uger frem, når vi ser på de overordnede tendenser i vejrbilledet,« siger DMI-meteorolog Herdis Damberg.

Oven i købet ser varmen ud til langsomt at tiltage, idet vindretningen på lidt længere sigt ventes at skifte, hvorved vi kan få lun luft op fra det centrale og sydlige Europa.

»Det kan give os hedebølger igen – og måske tropenætter. Det kan til gengæld øge risikoen for lokale skybrud hen mod slutningen af måneden.

Men helt overordnet ser det stadig tørt og solrigt ud,« fortsætter hun.

Den bagvedliggende forklaring er en blokerende vejrsituation, hvor højtrykkene enten ligger lige over Danmark eller tæt på.

Det skærmer som en paraply mod, at lavtryk og fronter for alvor kan finde vej til vores breddegrader. Og aktuelt synes intet for alvor at kunne ændre det låste vejrbillede.

Indtil videre er der på landsplan faldet mindre end én millimeter regn i juli, og vi skal efterhånden små tre uger tilbage – til dagene omkring 20.-21. juni – før der senest faldt regn i bare moderate mængder over landet som helhed.

Den mindste mængde nedbør, der er registreret i juli i dansk vejrhistorie, er 15 mm. Til gengæld er bundrekorden nået hele tre gange – i juli 1904, 1983 og 1994.

Næsten samme artikel kunne skrives for Spanien, bortset fra at her er det jo normalt og kommer ikke bag på nogen.