Politiet undersøger Danske Bank i hvidvask-sag

Politiet undersøger Danske Bank i hvidvask-sag

 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har indledt en strafferetlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven.

 

Skandalen om hvidvask for milliarder gennem Danske Bank får nu Bagmandspolitiet til at åbne en efterforskning af landets største bank for brud på hvidvask-loven.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK):

»Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen. Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Sagen har længe internt været meget højt prioriteret,« siger Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse.

Han bekræfter samtidig, at der er modtaget flere politianmeldelser vendt mod Danske Bank i sagen. Det er blandt andet offentligt kendt, at forretningsmanden Bill Browder har politianmeldt Danske Bank i sagen.

Ifølge pressemeddelelsen er Bagmandspolitiet i dialog med en række internationale samarbejdspartnere og har »allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale.«

»Vi er i SØIK meget optaget af, at hver en sten i denne sag vendes. Det er for tidligt at sige, om vi ender med at rejse straffesag, og i sidste ende er skyldsspørgsmålet også op til domstolene. Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Flemming Pristed, der er Danske Banks chefjurist, skriver i en e-mail, at banken »naturligvis står til rådighed for SØIK i deres efterforskning«.

»Vi har løbende en god og konstruktiv dialog med myndighederne, og vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål, som anklagemyndigheden ønsker vores hjælp til at få yderligere belyst.«

Opdateres…

 

 

Kilde Berlingske