Airbnb-lov: Udleje kun tilladt 70 dage om året

Airbnb-lov: Udleje kun tilladt 70 dage om året

 

Et loft over hvor mange dage en privat bolig må være udlejet til turister – og et krav til Airbnb og andre deleøkonomiske platforme om at indberette alle udlejeres indtægter til skattevæsnet. Det er, hvad et bredt flertal i folketinget kræver af deleplatformene.

 

Regeringen har netop på et møde i Skatteministeriet indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale om at lægge et loft over antallet af dage, danskerne må udleje deres private helårsbolig.

Hvor man i dag kan leje sin lejlighed eller sit hus ud året rundt, må man fremover kun leje ud i 70 dage om året. Det skattefrie fradrag forenkles, så alle nu har 28.000 kroner i bundfradrag – uanset om man ejer eller lejer sin bolig. Til gengæld skal man kun betale skat af 60 procent af den leje, der overstiger bundfradraget.

Hvis du for eksempel lejer ud for 38.000 kroner indenfor et år, så er de første 28.000 kroner skattefri, og du skal kun betale skat af 6.000 kroner ud af de sidste 10.000 kroner.

Tidligere var grundfradraget 24.000 kroner om året for lejer og 1,33 procent af ejendomsværdien for ejeren, hvilket begunstigede dyre boliger i for eksempel København og Aarhus.

900.000 gæster om året

Danske Airbnb-værter udlejede sidste år private boliger til 900.000 gæster fra ind- og udland, ifølge udlejningsportalens egne tal. En eksponentiel vækst på de 10 år, selskabet har opereret i Danmark, og som skatteministeren nu er godt tilfreds med at have lavet en aftale om.

Der skal styr på skatten

»Regeringen ønsker attraktive og gunstige vilkår for deleøkonomien i Danmark, så længe der er styr på skattebetalingen. Derfor er jeg også glad for, at danskerne fremover kan tjene lidt ekstra skillinger på at udleje f.eks. bilen eller sommerhuset. Det bliver en god forretning – både for udlejere og brugere – at bruge deleøkonomiske tjenester, der aktivt samarbejder med myndighederne. Det er til gavn for alle – både den enkelte dansker og samfundet som helhed«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) ifølge en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Skatteministeren har i over to år forhandlet med Airbnb om at få ordnede forhold og oplysningspligt, men anstrengelserne har hidtil været forgæves, blandt andet fordi Airbnb insisterede på, at aftalen skulle gælde alle udlejningsportaler – ikke bare dem.

Airbnb: Gode nyheder

De første toner fra Airbnb er positive.

»Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang«, skriver Airbnb til Ritzau.

»Vi er meget optaget af arbejdet med at sikre, at Airbnb-værter kan nyde godt af disse innovative og fremtidssikrede regler«.

Airbnb vil i løbet af de kommende dage mødes med skatteminister  Karsten Lauritzen for at diskutere forslaget nærmere.

Den nye aftale gælder ikke bare udlejning af helårsboliger, men også udlejning af private sommerhuse, både, biler og autocampere. Og også her gælder det, at det kun er lovligt at udleje gennem en deleøkonomisk platform, der har forpligtet til sig til at indberette alle indtægter.

Konkret er aftaleparterne enige om, at bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt. Kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst.

For udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper eller camplet gælder et grundfradrag på 10.000 kroner.

Men ligesom med helårsboligen får man kun sit bundfradrag, hvis den deleplatform, man udbyder sin ejendom fra, har lovet at indberette til skattevæsenet.

Nu skal Skatteministeriet udforme den tekniske løsning med en samarbejdsapplikation (api), som gør, at sladrehanken kan bygges direkte ind i de deleøkonomiske tjenester.

Der er også afsat 10 millioner kroner om året til at holde øje med folk, der ikke lige var opmærksomme på, at der er landet en aftale i Skatteministeriet i dag.

De lempeligere skattefradrag kommer til at koste 90 millioner kroner årligt. Til gengæld forventer skatteministeren, at danskernes store delelyst vil blive ved at vokse, og at det vil give 120 millioner kroner i statskassen om året.

 

 

 

 

 

Kilde Politiken